فاصله بین عادی و خارق‌العاده بودن

یک قــــــدم است

از میان بی‌شمار خدمات در حوزه فناوری اطلاعات

رشد شما حرفـــه ماست

مأموریت ما کمک به شرکتها برای تسریع در پذیرش فن‌آوری‌های جدید و موضوعات پیچیده است که همیشه در طول تکامل دیجیتال ظاهر می‌شود.
ما به تجارت در ساختن آینده‌ای دیجیتال با طراحی هوشمند کمک می‌کنیم. درباره ایده خود برای ما بگویید، ما مناسب ترین راه‌حل فناوری را ارائه خواهیم داد. 

 تکنولوژیهای ما

 
Paris

IOS

 
Paris

Androide

 
Paris

Python

 
Paris

My SQL

 
Paris

Django

 
Paris

Java Script

 
Paris

Git Lab

 
Paris

NodeJS

 
Paris

Angular

مأموریت ما کمک به شرکتها برای تسریع در پذیرش فن‌آوری‌های جدید و موضوعات پیچیده است که همیشه در طول تکامل دیجیتال ظاهر می‌شود.
ما به تجارت در ساختن آینده‌ای دیجیتال با طراحی هوشمند کمک می‌کنیم. درباره ایده خود برای ما بگویید، و ما مناسب ترین راه‌حل فناوری را ارائه خواهیم داد.

 
Paris

IOS

 
Paris

Androide

 
Paris

Python

 
Paris

My SQL

 
Paris

Django

 
Paris

Java Script

 
Paris

Git Lab

 
Paris

NodeJS

 
Paris

Angular

 تکنولوژی های ما

مأموریت ما کمک به شرکتها برای تسریع در پذیرش فن آوری های جدید و موضوعات پیچیده است که همیشه در طول تکامل دیجیتال ظاهر می شود
ما به تجارت در ساختن آینده ای دیجیتال با طراحی هوشمند کمک می کنیم. درباره ایده خود برای ما بگویید ، و ما مناسب ترین راه حل فناوری را ارائه خواهیم داد ما به تجارت در ساختن آینده ای دیجیتال با طراحی هوشمند کمک می کنیم. درباره ایده خود برای ما بگویید ، و ما مناسب ترین راه حل فناوری را ارائه خواهیم داد.   

2 شرکت زیرمجوعه

50+ نیرو تمام وقت

500+ مشتری

10+ سال سابقه

چشم‌انداز تنیان

مأموریت ما کمک به شرکتها برای تسریع در پذیرش فن‌آوری‌های جدید و موضوعات پیچیده است که همیشه در طول تکامل دیجیتال ظاهر می‌شود.
ما به تجارت در ساختن آینده‌ای دیجیتال با طراحی هوشمند کمک می‌کنیم. درباره ایده خود برای ما بگویید، و ما مناسب ترین راه‌حل فناوری را ارائه خواهیم داد.

کارشناس توسعه محصول

برنامه‌نویس Vue.js

برنامه‌نویس Angular